Tuesday, July 28, 2009

Pelan tindakan

Berikut adalah pelan tindakan sekolah kami:
1) Ciptaan kreatif dari bahan terbuang

2) Penyediaan replika tong kitar semula